25. Ten slotte: hoe nu verder?

Ja, wat doen we er mee? Wat doet u er mee, beste lezer?
Dat is echt helemaal aan u!
Het mensbeeld dat in deze teksten is opgebouwd, zal verschillende mensen op verschillende manieren aanspreken. Maar één ding is heel waarschijnlijk: het zal de kijk op uzelf, uw medemensen en de wereld een beetje verruimd hebben.
Dus: neem deze ideeën mee in uw denkraam.

Ik heb al eerder gezegd dat we in deze bijzondere tijd, waarin een nieuw leven sluimert in de mens(heid) – zo lijkt het wel, aan de hand van de stortvloed aan veranderingen die plaats vinden – dat wij (mensen) in ons denken nu verder zijn dan ooit eerder in de geschiedenis. Eeuwen lang was het terrein van deze blog: het wezen van de mens, voorbehouden aan een handvol erkende instituten, geleerden, filosofen, ‘denkers’, enz. Maar nu ligt hun kennis en nog veel meer ‘op straat’: iedereen kan nu begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt en wat een mens is. En dat kan zich in de toekomst alleen maar verder ontwikkelen en benut worden. Ik ken daarover een tekst die vooruit kijkend naar dit tijdperk zei:
“Het pasgeboren kind van die Dag overtreft de wijste en eerwaardigste mensen van deze tijd”.
Dat houdt beslist een hoopvolle verwachting in over waar we als mens(heid) nog verder naar toe ontwikkelen. Nou, we zullen het gaan zien!

Zoals gezegd: er is nog over mensen en de wereld heel veel te zeggen. De hier gepresenteerde teksten bestrijken maar stukje van die fascinerende puzzel: de mens.
En er blijven zeker nog veel vragen open.
Ik wens u veel succes bij uw verdere ontdekkingsreizen!

Het mensbeeld zoals dat in hoofdstuk 23 staat, is gebaseerd op conclusies – soms misschien wat uitdagend – van steeds maar zoekend kijken en interpreteren. En ik denk echt dat ik daarbij geen onverantwoord grote stappen heb gemaakt, en geen zaken heb aangenomen die gefantaseerd zijn.
En daarbij geldt: waarheid is niet afhankelijk van de persoon of de bron die erover schrijft. Dingen die waar zijn, moeten voor iedereen waar zijn, en niet alleen voor mensen uit een bepaalde cultuur, of van een bepaalde groepering of met een bepaalde overtuiging. Ook wetenschap en godsdienst moeten hierover overeenstemmen, anders heeft er één van die twee – of allebei!- het mis. Net zoals de zwaartekracht voor iedereen geldt, en niet afhangt van een mening of van ‘wie of wat’ iemand is.
Dat is ook steeds mijn uitgangspunt geweest bij deze teksten:
het moet allemaal wáár zijn (‘inzichtelijk zijn’, herkenbaar zijn) voor iedereen, voor elk mens apart, of hij/zij nu wetenschapper is of niet, of filosoof, agnost, vrijdenker. Of zij/hij nu atheïst is, of religieus denkt als jood, hindoeïst, boeddhist, christen, moslim, of – zoals in mijn geval – bahá’í.

3 Replies to “25. Ten slotte: hoe nu verder?”

  1. Ik heb genoten van deze blog, zo helder uitgelegd met fascinerende metaforen van de zon, radio/cd speler, de koe, de smartphone, de baarmoeder en bovenal een uitleg van het wezenlijke van de mens, dat me blij maakt, zo anders dan het op dit moment veel voorkomende idee dat de mens een z.g. vriendelijke, veredelde aap is n.b. door geleerden aan een universiteit bewezen. Ik zou wel graag willen weten wie die z.g. geleerden dan zijn?
    Mooi boek Fred! Waard om verspreid te worden. Ik zal zeker anderen er over vertellen .

    • Ja, druk, druk, druk, al enige tijd geen nieuwe teksten gemaakt. Maar als mensen enthousiast reageren moest ik maar weer ’s verder.
      Of bedoelt U iets anders?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*